Vip Tools
sacal10aviptoolsspuitenmetstikstofsacadsc6107.jpg

De vele voordelen van spuiten met stikstof

Het gebruik van stikstof is breed gedragen in de industrie. Het geur- en kleurloze gas kent dan ook vele voordelen: het is inert en reageert dus niet met andere stoffen zoals bij zuurstof wel het geval is. Ook voor carrossiers houdt de keuze voor stikstof - als alternatief voor perslucht - heel wat voordelen in. Bovendien is het gas ook alomtegenwoordig! De lucht die we inademen bevat immers, naast zuurstof, ook een fors deel stikstof (ongeveer 80%, tegenover ca. 20% zuurstof).

De invloed van lucht op kwaliteit

In carrosseriebedrijven is het tot op heden vooral perslucht die ervoor zorgt dat de verf doorheen het spuitpistool wordt gestuwd, om vervolgens op een oppervlakte te worden verneveld. Om het resultaat van het lakwerk te vrijwaren van onvolmaaktheden en vuildeeltjes, is het absoluut noodzakelijk om te voorzien in een degelijke filtering van diezelfde perslucht.

Wat zijn de voordelen van stikstof voor spuitwerk?

Er zijn tal van voordelen verbonden aan de keuze voor stikstof als drager van de verf zelf, ten koste van perslucht. Zo zal stikstof onder meer resulteren in:  

Een veel betere dekking

Van zodra je een verstuiving doet van een product dat wordt opgemengd met perslucht, dan bestaat de kans dat er andere elementen worden opgenomen in die straal. Gezien stikstof niet-reactief is, bestaat dat risico niet, en verkrijg je een beter spuitresultaat.  

Een snellere applicatietijd

De uitdamptijd is - voor wie solventen gebruikt - aanzienlijk kleiner. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat je in het meerlagensysteem sneller kan doorwerken.  

Minder overspray

Gezien geïoniseerde stikstof weinig tot geen aantrek uitoefent op andere deeltjes (zoals bv. stofpartikels), kan je de benodigde druk ook verlagen, wat ook de hoeveelheid overspray zal terugdringen.  

Minder onderhoud aan de cabine

Een andere aangenaam gevolg van het elimineren van overspray, is dat er ook minder vervuiling kan optreden. De filters raken met andere woorden minder snel verzadigd, en ook de spuitcabine zelf zal je minder vaak moeten reinigen.  

Minder verbruik van verf

Net omdat het gebruik van stikstof resulteert in een betere dekking, en er door de lagere druk ook minder overspray is, zal je voor een vergelijkbaar spuitresultaat beduidend minder verf nodig hebben.  

Niet langer invloed van de grillige weersomstandigheden

Spuiten met stikstof toont zich veel minder onderhevig aan veranderende weersomstandigheden, wat bij perslucht wél het geval is. Een hogere buitentemperatuur en een variërende vochtigheidsgraad zorgen er immers voor dat je vaak de samenstelling van de verf (de verdunning, een andere verharder,...) moet aanpassen naar deze omstandigheden. Stikstof daarentegen toont zich veel stabieler, ongeacht of een spuitklus nu plaatsvindt putje winter of tijdens een hittegolf.  

Wat heb je nodig?

Om te kunnen genieten van de voordelen van stikstof bij spuitwerk, is het perfect mogelijk om deze zelf stikstof on-site te genereren, zodat je niet afhankelijk bent van een externe leverancier? Deze stikstofgeneratoren worden gevoed met perslucht (die dus nog steeds noodzakelijk is), waarna deze perslucht vervolgens door mechanische filtratie wordt ontdaan van de zuurstofdeeltjes, om tenslotte enkel zuivere stikstof over te houden.  

Hoeveel perslucht heb je nodig?

Voor 1,6 liter perslucht krijg je 1 liter stikstof terug, en inderdaad, hierbij komt de nood aan een persluchtinstallatie niet te vervallen, maar vermits je met stikstof op lagere druk zal kunnen spuiten, blijft het verbruik gelijk in vergelijking met perslucht.   Het grote voordeel ligt dus eerder in de kwaliteit van het lakwerk. Immers, niet enkel de inertheid van de stikstof zelf, maar ook de geïntegreerde temperatuurcontrole en de ionisatie van het gas zullen de algehele prestaties bij natlakken (maar evengoed bij poederlakken) in gevoelige mate ten goede komen. Gezien de stikstof doorheen een leiding voorzien van een elektrische weerstand worden geleid, is de temperatuur altijd gelijk, wat een troef is voor de applicatie van de verf (die mee opwarmt met de stikstof).

Waarvoor dient het nog meer?

Men heeft er alle baat bij om, niet enkel voor het spuitwerk zelf, maar ook bij de hieropvolgende acties stikstof - eerder dan perslucht - te hanteren. Want ook voor wie een voertuig in de spuitcabine nog even wil afblazen, is het zeker aan te raden om dit met stikstof te doen. De ionisatie van de stikstof zal er immers voor zorgen een neutralisatie van de statische lading van het oppervlak.    

Wat kost het?

Het profiel van de gebruiker van zo’n stikstofgenerator, is iemand die enerzijds toch wel wat volume haalt inzake spuitwerk, en anderzijds ook kwaliteit nastreeft. De eerlijkheid gebiedt te stellen dat een stikstofgenerator wel wat kost. Echter, wie - bijvoorbeeld aan de hand van een test, in combinatie met de slimme berekeningstool van Vip Tools - inzicht krijgt tot welke besparingen op vlak van verf de aankoop kan leiden, kan die initiële investeringskost enkel maar in een beter perspectief zien. Zo laat de investering zich - afhankelijk van de bezettingsgraad van de spuitcabine - terugbetalen in 1 à 2 jaar.

Meer weten?


Stel je vraag
Menu